Formulier voor herroeping

 (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 Aan: 

deKoffiethuiswinkel.nl
Wilhelminaweg 96
6951 BS Dieren

info@dekoffiethuiswinkel.nl

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 -          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

-          [Naam consumenten(en)]

 

-          [Adres consument(en)]

 

-          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is;

* Selecteer de tekst en kopiëer (control-c) deze en plak (control-v) deze in bijvoorbeeld uw emailprogramma of tekstbewerkingsprogramma zoals word en zend dit formulier aan ons zoals u dat wenst.