Privacyverklaring

 
 

In het kader van de privacy van onze klanten staan wij garant voor een optimale discreetheid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Alle wettelijke- en fatsoensnormen zullen door ons ten alle tijde nageleefd worden.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom doen wij dat?
Wij verzamelen uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens gebruiken wij enkel en alleen om uw bestelling te kunnen afhandelen. Het toezenden van een Track- en Trace code via de vervoerder maakt hiervan deel uit. Bij een zakelijke intracommunitaire bestelling (een zakelijke bestelling uit een ander EU-land) vragen wij ook om het BTW-nummer.

Hoe gaan wij om met deze informatie?
De informatie die opgeslagen wordt in onze database, wordt uiteraard gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken, en ten bate van improvement aan onze shop. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen.

Kan ik mijn gegevens inzien?
Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt

Wat zijn mijn rechten ten aanzien van de registratie?
U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen, uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres, inzage krijgen in de van u geregistreerde gegevens.

U dient dit verzoek te richten aan:
De Koffiethuiswinkel.nl
Wilhelminaweg 96
6951 BS Dieren.

Indien wij of derden door inzage onevenredig in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht.

Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen uit de database?
U heeft recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen, ongeacht ze juist of onjuist zijn.

U kunt dit verzoek doen via email op info@dekoffiethuiswinkel.nl of schriftelijk via:
De Koffiethuiswinkel.nl
Wilhelminaweg 96
6951 BS Dieren.

Cookies
Onze website plaatst cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het aangaan en de afwikkeling van de overeenkomst.

SSL verbinding
Tijdens het bestelproces en bij het verzenden van contactformulieren maken wij gebruik van een SSL-verbinding.

Nieuwsbrieven
Wij versturen enkel en alleen nieuwsbrieven als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Via uw account of via een nieuwsbrief kunt u zich hiervoor afmelden.